Đây là công cụ giúp loại bỏ bớt tin môi giới, tin trùng lặp, tin rác, tin giả mạo để lấy các tin khả năng cao là chính chủ .

Trường hợp báo đã có tài khoản - hãy sử dụng mật khẩu mặc định 123456 để đăng nhập.

Các câu hỏi thường gặp